אופטיקה


  • תכנון פריסת סיבים אופטיים 
  • אספקה והתקנת ציוד פאסיבי ואביזרים נלווים
  • פריסת סיבים בתשתיות גוב / מתחם מבנים / ורטיקליים
  • ביצוע היתוכים וחיבורים למערכת איתור וטיפול בתקלות