רדיו RF


  • הקמה ותחזוקת אתרי תא סלולרי
  • התקנת ציוד Indoor מסדים תקשורת, לוחות חשמל, DC, מע' כוח ועוד
  • התקנת ציוד Outdoor אנטנות, מגברים יחידות רדיו וכו'
  • פריסת כבלי RF על גבי מבנים, גגות, תרנים, סנפלינג
  • הפעלה ואינטגרציה למערכת
  • מערך שרטוט ותיעוד