אלחוט WIFI


  • היתכנות וסקרי אתר לטובת פריסת רשת Wifi  
  • תכנון הנדסי לרשתות אלחוט Wifi
  • אספקה והתקנת ציוד אקטיבי, פסיבי ואלמנטים נלווים
  • תחזוקה מונעת / תחזוקת שבר לכלל האלמנטים ברשת
  • הטמעה ויישום ציוד יצרן