תמסורת מיקרוגל


 • היתכנות וסקרי אתר לטובת הקמת עורקי תמסורת מיקרוגל
 • תכנון הנדסי להקמת עורקי מיקרוגל
 • היתכנות L.O.S (קו ראייה מקדים)
 • הקמה והפעלת עורקי מיקרוגל בתצורות תא  ID,OD,SH,COW
 • מערכת בקרה ושליטה מרחוק  SO-EM
 • תחזוקת שבר / תחזוקה מונעת לאלמנטים מותקנים ברשת
 • צוותי כוננות 24/7 העומדים ב- 4 שעות SLA בממוצע לפתרון תקלה
 • מעבדת בדיקות חשמליות דרג א'
 • מערך דיווח תקלות וסטטיסטיקה CRM 
 • הטמעה ושדרוג טכנולוגיות יצרן PDH, SDH, TN 
 • הטמעת ציוד יצרן  Ericsson, NSN, Ceragon