כיסוי סלולרי IB


  • היתכנות וסקרי אתר לטובת כיסוי סלולרי תוך-מבני
  • תכנון הנדסי מפורט לכיסוי סלולרי IB  (פרטנר, פלאפון, סלקום)
  • פריסת תשתיות פאסיביות לכיסוי סלולרי In Building 
  • התקנת ציוד אקטיבי, פאסיבי ואלמנטים נלווים
  • פריסת רשת IB מבוססת אופטיקה / קואקס
  • שדרוג טכנולוגי
  • שילוב ואינטגרציה למערכות חדשות / קיימות
  • תחזוקה מונעת / שבר תוך עמידה ב- SLA 
  • שרטוט ותיעוד AS MADE
  • תהליכי הרכשה, רישוי ויזמות