אגף בינוי ותשתיות בחברת "מאגרים פרויקטים" מעניק מגוון פתרונות בתחומי תשתיות תקשורת, סלולאר, חשמל,
קונסטרוקציה ובמגוון מקצועות ענף הבנייה לרבות הקמת שלד – טפסנות, ברזלנות וביצוע גמר -טיח, חיפוי, ריצוף וכו'.
ברשות חברת מאגרים פרויקטים צוותים מקצועיים לרבות מנהלי עבודה מוסמכים מטעם משרד העבודה, מהנדסים,
הנדסאים, חשמלאים, מפקחים ואנשי ביצוע המתמחים בניהול וביצוע פרויקטים מורכבים באתרים סלולאריים,
מרכזים ציבוריים ומסחריים, בנייני מגורים ומשרדים, חנויות ואולמות תצוגה ועוד.

ת"י מכון התקנים הישראלי 9001:2015
ניהול, התקנה ותחזוקת אתרי תקשורת
תשתיות תקשורת ואתרי סלולאר
ביצוע עבודות בנייה

1  5

ספק באגף הנדסה ובינוי משרד-הביטחון – מס' ספק: 83709383
תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות באגף הבינוי משרד הביטחון
סיווג מקצועי 100 בנייה, סיווג כספי ג'-1

אישור מספר ספק באגף בינוי משהבט ג-1 בנייה - מאגרים פרויקטים          45

תעודת רישום בפנקס הקבלנים בענף הבנייה
רישיון קבלן לסיווג ג'-1 בענף הבנייה 100

תעודת רישום בפנקס קבלנים                    55